Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

 

Ονοματεπώνυμο: Σπύρος Πελοπίδα (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99040375
 
Ονοματεπώνυμο: Σάββας Πουρουζάνης (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99579151
 
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Ευσταθίου
Τηλέφωνα: 99683081  
   
 
Ονοματεπώνυμο: Ιορδάνης Κυπριανού
Τηλέφωνα: 99481282
 
Ονοματεπώνυμο: Πανίκος Παπαπέτρου
Τηλέφωνα: 99693927
 
Ονοματεπώνυμο: Βαγκάζης Μιχαλάκης
Τηλέφωνα: 99683689
   
Ονοματεπώνυμο: Γιαννάκης Χριστοδούλου
Τηλέφωνα: 99452911
   
Ονοματεπώνυμο: Παντελής Παπαχριστοδούλου
Τηλέφωνα: 99476394
   
Ονοματεπώνυμο: Ζαχαρίας Αντωνίου
Τηλέφωνα: 99455754