Πηγή:

Πρόεδρος  Κοινοτικού Συμβουλίου, κ. Σπύρος Πελοπίδα