Στα νοτιοανατολικά της Κοινότητας βρίσκεται ο υδατοφράχτης της, ο οποίος είναι γνωστός ως Φράγμα Αργάκας –Μακούντας. Από το φράγμα αυτό αρδεύονται όλες οι γεωργικές εκτάσεις της Αργάκας.

Πρόκειται για ένα φράγμα που κατασκευάστηκε το 1964, είναι ύψους 41 μέτρων και έχει χωρητικότητα 990 χιλιάδες κυβικά μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 16 Ιανουαρίου του 2012 το φράγμα της Αργάκας  ήταν το πρώτο φράγμα της Πάφου που υπερχείλισε.  Αυτή όμως δεν ήταν και η μοναδική φορά που υπερχείλισε, μια και σχεδόν κάθε χρονιά υπερχειλίζει.

Πηγές:

Ιστοσελίδες:

http://www.sigmalive.com/news/local/455902

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/dams_gr/dams_gr?OpenDocument